Good Friday in Norwegian

Good Friday in Norwegian

Good Friday wishes in Norwegian

1.”Måtte din tro på Gud gi deg fred og gi deg nytt håp i livet.” Må Gud fortsette å velsigne deg!” ― Ha en glad og sunn GOD FREDAG! (Good Friday in Norwegian)

2. “Det er i ferd med å bli langfredag. En betydelig historisk dag som minnes liturgisk og seremonielt.”

3. “Jeg ber om at Herren fyller ditt hjerte med fred. Han verdsetter deg og velsigner deg med sin nåde… På denne hellige dagen og for resten av mitt liv.”

4. “Måtte den lengste natten ta slutt og soloppgangen. På denne langfredagen, ha et godt syn!” (Good Friday in Norwegian)

5.

Good Friday in Norwegian

“Jeg ber til Herren for deg, at han må skinne sine velsignelser over deg på denne hellige dagen eller at han alltid må holde deg i sin kjærlige omsorg.”

6. ” Jeg ber til Herren for dere, at Han velsigner dere, at Han skinner over dere, at Han holder dere i sin kjærlige omsorg på denne hellige maidagen.” God langfredag, alle sammen!

7. “Måtte vi begynne denne LANGEFREDAG med faste og bønn for å tilby Guds nåde og tilgivelse til hele menneskeheten. La oss be sammen.”

8. “På denne langfredag, be og håper at Guds velsignelse alltid er over oss!” (Good Friday in Norwegian)

9. “På langfredag ​​og alltid, må vår Frelsers herlighet styrke deg og hans velsignelser skinne over deg! “

10. “Jeg ber om at Herren må beholde dere i sin ømme omsorg nå og for alltid.” Langfredag, alle sammen!

11. “Drapet på vår Jesus, det plettfrie lam, det fullkomne offer, minnes på langfredag. Han tok våre synder og la dem på seg.»

12.

Good Friday in Norwegian

«I dag minnes vi Guds enorme kjærlighet til oss. “Måtte denne dagen gi deg ny mening og forandring!” – God fredag ​​til alle kristne! (Good Friday in Norwegian)

13. “Måtte den høyeste Guds kjærlige godhet være med deg når du tar deg tid denne langfredagen til å ære hans navn.”

14. “Måtte vi aldri glemme den ekte betydningen av påsken på denne langfredagen – ‘For da han var på korset, var jeg på hans tanker.”

15. “Livet er en mulighet, men døden er en visshet.” “Synd er roten til alt ondt, men Kristus er midlet!” – God langfredag, alle sammen!

16. “Måtte håpets Gud velsigne deg med all glede og fred, og ha en velsignet langfredag!” (Good Friday in Norwegian)

17. Han satt stille gjennom det hele. Måtte vi uttrykke vår takknemlighet til ham for å holde oss. Måtte han høre våre bønner… Ønsker deg en fantastisk god fredag!

18. “Vi som er innkalt til å arbeide med Gud vet at døden ikke hadde det siste ordet, at langfredag ​​ikke var avslutningen på historien.” (Good Friday in Norwegian)

19. “På denne langfredagen, forplikte deg til å elske, tilgi og leve et fredelig liv.”

20. “Det er fredag ​​den 13. Bra fordi dagens hendelser illustrerer at vi betyr noe for Gud, slik de gjorde for 2000 år siden.” Fredag ​​er langfredag.

Good Friday Quotes in Norwegian

21. “Tenker på deg på langfredag ​​og ber om at Herren alltid holder deg i sin kjærlige omsorg.” ― God langfredag

​​22. «Ingen smerte, ingen håndflate, ingen torner. ingen trone, ingen galle, ingen ære. ikke noe kors, ingen krone.” ― William Penn (Good Friday in Norwegian)

23. Døden er rettferdiggjørelsen av alle den kristnes veier, den siste enden på alle hans ofre, berøringen av den store mester som fullfører bildet. – Madame Anne Sophie Swetchine

24. “Korset er en engangs visuell representasjon av Guds sorg over synd.” ― Dean L. Harvey

25. Han tappet koppen med Guds vredesben tørr, og etterlot oss ikke en dråpe å drikke – Richard Allen Bodey

26. For hellige mennesker er Jesu navn et navn å leve av, et navn å transportere . Hans navn kan vekke de døde og forvandle og forskjønne de levende. – John Henry Newman (Good Friday in Norwegian)

27. «Jul og påske kan være emner for poesi, men langfredag, som Auschwitz, kan det ikke. Virkeligheten er så forferdelig at det ikke er overraskende at folk skulle ha funnet det som en snublestein for tro.» ― WH Auden (Good Friday in Norwegian)

28. “Selv om rettferdiggjørelsen ikke koster oss annet enn ofringen av vår stolthet, har den kostet Kristus hans blod.” ― FB Meyer

29.

Good Friday in Norwegian

Kristus har ikke bare talt til oss ved sitt liv, men har også talt for oss ved sin død. – Søren Kierkegaard

30. Vår Herre har skrevet løftet om oppstandelsen, ikke i bøker alene, men i hvert blad om våren. – Martin Luther

31. Vi tillegger ingen egenverdi til korset; dette ville være syndig og avgudsdyrkende. Vår ærbødighet er henvist til ham som døde på den. -James Gibbons

32. Katolikker velger ofte langfredag ​​- som er en fastedag – for å styrke sin tro, for å omvende seg for sine feilhandlinger og for å tilgi de som har gjort dem urett. -Fr Alvito Fernandes (Good Friday in Norwegian)

33. «Hvis Kristus er Gud, kan han ikke synde, og hvis lidelse var en synd i seg selv, kunne han ikke ha lidd og dødd for oss. Men siden han tok den mest forferdelige døden for å forløse oss, viste han oss faktisk at lidelse og smerte har stor kraft.» ― EA Bucchianeri

34. «Det koster Gud ingenting, så vidt vi vet, å skape fine ting; men å omvende opprørske viljer kostet ham korsfestelse.» ― CS Lewis

35. «Gud beviste sin kjærlighet på korset. Da Kristus hang, blødde og døde, var det Gud som sa til verden” “I LOVE YOU” ― Billy Graham (Good Friday in Norwegian)

36. Langfredag ​​er en dag med sorg blandet med glede. Det er en tid for å sørge over menneskets synd og å meditere og glede seg over Guds kjærlighet ved å gi sin eneste Sønn for syndens forløsning. -David Katski

37.

Good Friday in Norwegian

«Det var uunngåelig at Jesus Kristus skulle korsfestes. Det var også uunngåelig at han skulle reise seg igjen.» – HRL Sheppard

38. Ordet “kristendom” er allerede en misforståelse – i virkeligheten har det bare vært én kristen, og han døde på korset. – Friedrich Nietzsche (Good Friday in Norwegian)

39. “Korset er seieren, oppstandelsen er triumfen … Oppstandelsen er den offentlige fremvisningen av seieren, den korsfestedes triumf.” ― Leon Morris

40. Korset var manifestasjonen av guddommelig kjærlighet uten forbehold eller grenser; men det var også uttrykket for menneskets usigelige ondskap. – Sir Robert Anderson

41. “Hele himmelen er interessert i Kristi kors, helvete redd for det, mens menneskene er de eneste som ignorerer dets betydning.” ― Oswald Chambers

42. Vår gamle historie ender med korset; vår nye historie begynner med oppstandelsen. -Watchman Nee

43. Vi kan si at den første langfredag ​​ettermiddagen ble fullført den store handlingen der lyset vant mørket og godheten seiret over synden. Det er underet ved vår Frelsers korsfestelse. –Phillips Brooks

44. Kanskje langfredagshistorien handler om hvordan Gud heller vil dø enn å være i vår syndregnskap lenger. -Nadia Bolz-Weber

45. Ved korset er også vi korsfestet med Kristus; men levende i Kristus. Vi er ikke lenger opprørere, men tjenere; ikke flere tjenere, men sønner! – Frederic William Farrar (Good Friday in Norwegian)

Good Friday Bible verses in Norwegian

46. Men han ble såret for våre overtredelser; han ble knust for våre misgjerninger; over ham var straffen som ga oss fred, og med hans sår er vi helbredet. (Jesaja 53:5)

47. Og omtrent den niende timen ropte Jesus med høy røst og sa: Eli, Eli, lama sabachtani? det vil si: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” (Matteus 27:46)

48. Han bar selv våre synder i kroppen sin på treet, for at vi skulle dø for synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er du blitt helbredet. (1. Peter 2:24)

49. Jesus svarte og sa til dem: Ødelegg dette tempelet, og om tre dager vil jeg reise det opp. (Johannes 2:19) (Good Friday in Norwegian)

50.

Good Friday in Norwegian

For Kristus led også en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for å føre dere til Gud. Han ble drept i legemet, men gjort levende i Ånden. (1. Peter 3:18)

51. Han vil ikke la din fot bevege seg; den som bevarer deg, skal ikke slumre. Se, han som tar vare på Israel, skal ikke slumre eller sove. Herren er din vokter; Herren er din skygge på din høyre hånd. Solen skal ikke slå deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt; han vil beholde livet ditt. Salme 121:3-8 (Good Friday in Norwegian)

52. Og han sa til ham: Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Luke 23:43

53. For likesom Jona var tre dager og tre netter i magen til den store fisken, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Matteus 12:40 

54. Da Jesus hadde fått den sure vinen, sa han: «Det er fullbrakt,» og han bøyde hodet og gav opp sin ånd. Johannes 19:30

55. Siden det var forberedelsesdagen, og for at kroppene ikke skulle forbli på korset på sabbaten (for den sabbaten var en høy dag), ba jødene Pilatus om at bena deres måtte bli brukket og at de kan bli tatt bort. Johannes 19:31 (Good Friday in Norwegian)

Good Friday Greeting

Good Friday in Norwegian

Good Friday in Norwegian

BEST MOTIVATIONAL AND INSPIRATIONAL QUOTES IN ENGLISH

Best motivational and inspirational quotes in English

Best Quotes in Turkey

Iltifat Sözler

Twitter Quotes in Turkish

14 şubat sevgililer günü mesajı

108 En İyi motivasyon sözleri

150 En İyi Brian Tracy başarı sözleri

100+ En İyi Nihilizm Sözleri

100 Uchiha Madara sözleri

140 Frida Kahlo sözleri

85 cheshire kedisi sözler

140 Kevin Gates Quotes

255 en iyisi Anlamlı Sözler

ingilizce sözler

200 En iyisi Manalı Sözler

115 Doğum günü sözleri

70 uçurtma avcısı sözleri

150 Havalı sözler

126 ingilizce güzel sözler

250 Mevlana sözleri

165 Sevgiliye güzel sözler

126 ingilizce güzel sözler

66 kapak sözler

122 laf sokucu sözler

Joe Dirt sözler

Haikyuu quotes in Turkey

günaydın sözleri

En iyi Noel sözleri ve dilekleri

Best Quotes in Indonesian

115 ucapan selamat ulang tahun and Happy birthday Wishes in Indonesian

Best Quotes in German

Wistful Quotes In German

Guten Morgen Freitag

115 Happy birthday Wishes in German

Beste Guten Morgen Bilder

Frohe Weihnachten

Die 100 besten Lil peep Zitate

100 Frohes neues jahr wünsche

Best Quotes in Norwegian

Morsomme Quotes

Best Quotes in Spanish

Buenos dias viernes

100 La Mejores Frases Chidas

100+ Madara Uchiha Frases

200+ el increible castillo vagabundo

140 Frida Kahlo frases

85 gato de alicia Frases

Best Quotes in French

100 meilleures belles positives courtes inspirantes citations

100+ Madara Uchiha Citation

200+ le château ambulant

140 Frida Kahlo citation

External References for other resources:

Motivational, Uplifting, Life and Spiritual Quotes in English, Malayalam, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, and Marathi

For Kids and Students, You will have Fun activity Worksheets like Hindi worksheets, English worksheets, Maths worksheets, Science worksheets, and EVS worksheets here in this Link.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *