skjærtorsdag

skjærtorsdag

skjærtorsdag – Maundy Thursday in Norwegian

Skjærtorsdag-sitater

1.

skjærtorsdag

«Når du ser på krusifikset, forstår du hvor høyt Jesus elsket deg da. Når du ser på den hellige vert, forstår du hvor mye Jesus elsker deg nå.» – Velsignet mor Teresa (skjærtorsdag)

2. «Brødet som vi trenger hver dag for å vokse i evig liv, gjør vår vilje til et føyelig redskap for den guddommelige vilje; setter Guds rike i oss; gir oss rene lepper og et rent hjerte til å ære hans hellige navn.» – Edith Stein (skjærtorsdag)

3. “Jeg kaster meg ved foten av Tabernaklet som en hund ved foten av sin Mester.” – St. John Vianney

4. Ta Jesu navn og følg hans vei. Han vil aldri føre deg på villspor. God skjærtorsdag! (skjærtorsdag)

5. Ydmykhet og uselviskhet er den eneste nøkkelen til å vinne i livet, og Jesus Kristus er det perfekte eksempel på det. Jeg ønsker deg en god skjærtorsdag!

6. «Eukaristien er kjærlighetens sakrament; det betyr kjærlighet, det produserer kjærlighet.» – St. Thomas Aquinas

7. “Gud bor midt iblant oss, i alterets hellige sakrament.” – St. Maximilian Kolbe

8. «Det ville være lettere for verden å overleve uten solen enn å gjøre det uten den hellige messen.» – Padre Pio (skjærtorsdag)

9. “Eukaristien er kilden og toppen av det kristne liv.” – Pave Johannes Paul II

Skjærtorsdagsønsker

1.La oss minnes og hedre dagen da Herren Jesus delte sin siste nattverd med apostlene. La oss oppriktig be om hans frelse.

2. Til dere alle en god skjærtorsdag. Denne dagen, som går foran langfredag ​​og påskelørdag, minnes. (skjærtorsdag)

3. Det er dagen da kristne minnes Jesu siste nattverd og da han vasket føttene til disiplene sine som forberedelse til langfredag.

4. La oss glede oss og feire dagen da Herren Jesus befalte oss å elske og behandle alle mennesker likt, akkurat som han gjorde mot oss. La hans offer bli husket for alltid.

5. Alle sammen, ha en hellig skjærtorsdag. Jeg håper på alles velvære og sikkerhet. Jeg håper dere alle får en fin langfredag ​​og påskelørdag.

6.

skjærtorsdag

La oss begynne vår reise på veien til uselviskhet, tilgivelse og kjærlighet, slik Herren Jesus har vist oss gjennom hans offergave. (skjærtorsdag)

7. La oss sørge og minnes vår Herre Jesu død hele dagen mens vi spiser og drikker. Amen!

8. La oss klage og reflektere over betydningen av denne dagen, som minnes Herren Jesu innvielse, hengivenheten til hans hellige legeme og blod for vår skyld. God skjærtorsdag, alle sammen!

9. Måtte Jesus styrke deg og dine kjære i dag. Jeg håper dere alle får en fantastisk skjærtorsdag. (skjærtorsdag)

10. La oss glede oss og feire dagen da Herren Jesus befalte oss å elske og behandle alle mennesker likt, akkurat som han gjorde mot oss. La hans offer bli husket for alltid.

11. Alle sammen, ha en hellig skjærtorsdag. Jeg håper på alles velvære og sikkerhet. Jeg håper dere alle får en fin langfredag ​​og påskelørdag.

12. La oss begynne vår reise på veien til uselviskhet, tilgivelse og kjærlighet, slik Herren Jesus har vist oss gjennom hans offergave.

13. La oss sørge og minnes vår Herre Jesu død hele dagen mens vi spiser og drikker. Amen!

14. I dag er det skjærtorsdag, da vi minnes Jesu siste nattverd, som fant sted bare timer etter Judas’ svik. Jeg ønsker deg en god skjærtorsdag!

15. Si Halleluja til Hans ære. God skjærtorsdag, alle sammen! (skjærtorsdag)

16. Jesus lærte oss å elske hverandre og legge forskjellene våre til side. Måtte vi aldri glemme dette og fortsette å gå i hans fotspor. God skjærtorsdag, alle sammen!

17. La oss glede oss og feire dagen da Herren Jesus befalte oss å elske og behandle alle mennesker likt, akkurat som han gjorde mot oss. La hans offer bli husket for alltid.

18. Alle sammen, ha en hellig skjærtorsdag. Jeg håper på alles velvære og sikkerhet. Jeg håper dere alle får en fin langfredag ​​og påskelørdag.

19. La oss begynne vår reise på veien til uselviskhet, tilgivelse og kjærlighet, slik Herren Jesus har vist oss gjennom hans offergave. (skjærtorsdag)

20. La oss sørge og minnes vår Herre Jesu død hele dagen mens vi spiser og drikker. Amen!

Hellige torsdagsbønner 

Herre Jesus, vi vet at din hellige visdom er dårskap for menneskeheten (1 Korinterbrev 3:19), og noen ganger er dine veier merkelige. Midt i et møte hvor du var herre, vasket du dine tjeneres føtter. Midt i en påskefeiring skapte du en ny tradisjon med brødet og vinen. Øk visdommen min slik at jeg vet tiden og stedet for å gjøre noe sjokkerende som tjener deg. Gi meg innsikten og ydmykheten jeg trenger for å følge deg selv når det krever overraskende mennesker. Måtte mine til tider sjokkerende handlinger ikke peke på meg, men sannhetene du ønsker å avsløre for folk. Amen

Du hadde til hensikt at verdiene av ditt offer på korset skulle brukes på enhver sjel til alle tider ved å få det fornyet på alteret, Herre Jesus. «Gjør dette til minne om meg», sa du under det siste måltid. Du ga apostlene dine og deres etterfølgere myndighet til å vie og mandat til å utføre det du gjorde med disse ordene. Messen er etter min mening både et minnesmerke og et offer, siden den gjenskaper din lidenskap, død og oppstandelse. Hjelp meg å forstå at messen både er Guds og vår største gave til hverandre. Amen. (skjærtorsdag)

Herre Jesus, mens du ba sammen med dine disipler ved det siste måltid, nevnte du dem som ville følge dem i din tjeneste (Johannes 17:20). Fra før din korsfestelse til din himmelfart snakket du om fremtidige tilhengere som ville bli din kirke. Hjelp oss å ha den enheten du ba om at vi skulle ha, å være dine lydige barn som jobber fredelig sammen for å gjøre arbeidet ditt. Vårt fellesskap er i deg. Amen.

Vi møtes i kveld for å minnes vår Frelser Jesus Kristus og hans kjærlighetsoffer til oss, Herre vår Gud. Vi stopper opp for å reflektere over hans siste måltid med disiplene hans. Vi husker sviket han utholdt før hans død. Vi husker lidelsen han ville tåle. Vår Herre Jesus Kristus er nå vårt vitne. Se mens fortellingen om hans oppstandelse fornyer og styrker vår tro. Vi ber ydmykt om at du sender din Ånd for å være hos oss fra nå av til påskemorgen. Vi ber i Kristi navn. Amen. (skjærtorsdag)

Skjærtorsdagsbønner fra Bibelen

Velsignet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Etter sin store barmhjertighet har han latt oss bli født på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, ubesmittet og usunnelig, bevart i himmelen for dere, som ved Guds kraft blir voktet gjennom tro for en frelse klar til å bli åpenbart i den siste tid. Over dette fryder du deg, selv om du nå for en liten stund, om nødvendig, har blitt bedrøvet over forskjellige prøvelser, slik at din tros prøvede sannhet – dyrere enn gull som går til grunne selv om det blir prøvet med ild – kan bli funnet å resultere i i pris og ære og ære ved Jesu Kristi åpenbaring. 1 Peter 1:3-6

Herre Jesus, du advarte oss om at det ikke ville være lett å tjene deg, og folk kan fornekte oss for å følge deg (Joh 16:1-4). Men selv om vi vil miste ting for å følge deg, fortalte du oss at Talsmannen, Den Hellige Ånd, ville være med oss ​​(Johannes 14:16-17). Hjelp meg å være nøkternt angående lidelse i dette livet, og erkjenne at det å følge deg er å følge den lidende tjeneren. Vis meg hvordan jeg fester øynene mine på den overnaturlige veiledningen din Hellige Ånd gir. Minn meg på at uansett hva jeg lider i dette livet, er jeg i dine armer. La den sannheten gi meg et håp som overgår omstendighetene, en fred som overgår forståelse. Amen

«Jehova Gud, bøy meg til å gjøre Jesus til mitt eksempel i alle livets plikter. Måtte det samme sinnet som var i ham også være i meg. Led meg til å gå likesom han gikk; for den som ikke følger ham, er ham ikke verdig. Måtte jeg se på ham som mitt mønster av tålmodighet og ydmykhet, bønn og tro, langmodighet og velvilje.» —Albert Barnes, Manual of Prayer

Ikke vær langt fra meg, for problemer er nær, og det er ingen som kan hjelpe. Mange okser omgir meg; sterke okser fra Basan omringer meg. Brølende løver som river byttet sitt åpner munnen vidt mot meg. Jeg blir tømt ut som vann, og alle mine bein er ute av ledd. Mitt hjerte har blitt til voks; det har smeltet i meg. Min munn er tørket ut som et potteskår, og min tunge klistrer seg til min munn; du legger meg i dødens støv. Hunder omgir meg, en flokk skurker omkranser meg; de gjennomborer hendene og føttene mine. Alle mine bein er utstilt; folk stirrer og gleder seg over meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om klærne mine. Men du, Herre, vær ikke langt fra meg. Du er min styrke; kom raskt for å hjelpe meg. Salme 22:11-19

skjærtorsdag

«Vi takker deg, vår Far, for din tjener Davids hellige vintreet, som du har kunngjort for oss ved Jesus, din tjener. til deg ved herligheten i evighet.” — The Didache

Herre Jesus, Mens du deltok i det siste måltid, visste du allerede hvem av vennene dine som ville såre deg mest. Du visste at Peter ville forråde deg, og du fortalte ham ærlig hva som ville skje (Luk 22:34). Men selv om du fortalte Peter hvilken smerte han ville forårsake, fornektet du ham ikke. Du ga nestekjærlighet til de du elsket som ville skade deg på den verste måten. Hjelp meg å forstå og etterligne denne veldedigheten. Vis meg når det er best å fortelle noen om smerten de forårsaker, men hvordan man gjør det på en måte som kommuniserer kjærlighet og bekymring. Hvis disse menneskene forårsaker meg smerte uansett, vis meg hvordan jeg kan ha den kjærligheten du fortsatt hadde til folk etter at de hadde forrådt deg. Hjelp meg å leve et liv i nestekjærlighet og med sannhet, ærlighet og tilgivelse. Amen.

Nå må fredens Gud, som ved den evige pakts blod førte tilbake fra de døde vår Herre Jesus, den store fårenes hyrde, utruste deg med alt godt for å gjøre hans vilje, og må han virke i oss det som er til behag. ham, ved Jesus Kristus, ham være ære i all evighet. Amen. Hebreerne 13:20-21

Kjære venner, bli ikke overrasket over den brennende prøvelsen som har kommet over dere for å prøve dere, som om noe rart skulle skje med dere. 13 Men gled dere i den grad dere deltar i Kristi lidelser, så dere kan glede dere når hans herlighet åpenbares. 1 Peter 4:12-13

«Guds velsignede Sønn! Faderen elsker deg og har gitt deg alle ting. Og du elsker Faderen og har gjort alt han befalte deg, og har derfor makt til å be om alt. Lord! Gi oss din egen Ånd, Sønnens Ånd. Gjør oss barnlige, slik du var på jorden. Og la enhver bønn pustes inn i troen på at likesom himmelen er høyere enn jorden, så overgår Guds Fader-kjærlighet, og hans villighet til å gi oss det vi ber om, alt vi kan tenke eller tenke oss. Amen.» – Andrew Murray, With Christ in the School of Prayer

. Derfor mister vi ikke motet. Selv om vi ytre sløser bort, blir vi innvendig fornyet dag for dag. For våre lette og øyeblikkelige problemer oppnår for oss en evig herlighet som langt oppveier dem alle. Så vi fester våre øyne ikke på det som er sett, men på det usynlige, siden det som er sett er midlertidig, men det usynlige er evig. 2 Korinterbrev 4:16-18

«Vi takker deg, vår Far, for livet og kunnskapen som du har gjort oss kjent ved Jesus, din tjener. til deg ved herligheten til evig tid. Akkurat som dette knuste brødet ble spredt over haugene og ble samlet til ett, slik la din menighet samles fra jordens ender til ditt rike. for din er æren og makten ved Jesus Kristus til evig tid.» – Didache

Herre Jesus, du stod resolut selv mens andre hånet deg og kom med falske anklager da du ble stilt for de religiøse lederne. Du ble stilt for retten i en rettssak som ikke var lovlig etter dagens standarder, behandlet umenneskelig. Du nektet å gå ned til dine forfølgeres nivå gjennom hele denne mishandlingen. I øyeblikk når andre lyver om meg eller oppriktig forfølger meg, vis meg hvordan jeg kan stå for sannheten din. Jeg vet at verden hatet deg først og også vil hate meg (Johannes 15:18). Gi meg den tilliten jeg trenger til at jeg vil stå for deg og være et eksempel uansett hva som skjer. Amen.

Herre Jesus, altfor ofte blir jeg distrahert av bekymringer om ethvert problem som kan komme snart eller som helt klart er i horisonten. På skjærtorsdag, i et lite rom hvor du spiste med disiplene dine, visste du hva som kom i vente, og du fant fortsatt tid til å vaske folks føtter (Joh 13:1-7). Hjelp til å huske at uansett hvilke problemer som ligger foran oss, er det muligheter til å tjene nå. Amen

Herre Jesus, takk for at ditt Ord viser oss ditt øyeblikk av kamp på Oljeberget. Vi glemmer ofte at du ikke bare var Gud; du var også en mann. Du gikk på denne jorden i menneskelig kjøtt, fristet og led. Hjelp meg å bedre sette pris på din mystiske natur, kombinasjonen av fullstendig Gud og fullt menneskelig som gjorde ditt offer mulig

. Amen Herre Jesus, Du forteller oss at det er tider å bære et sverd (Luk 22:36) og tider for å legge det ned ( Matteus 26:52). I Getsemane-hagen visste du at sverdets vei var ubrukelig og brakte helbredelse selv til de som var kommet for å fange deg. Vis meg når fred er nødvendig og hvordan jeg kan stå frimodig for fred, selv når alle er på vei til å skape konflikt.

Herre Jesus, selv når folk kom for å arrestere deg i hagen, kunne du ha seiret. Du sa ordene «Jeg er Han», og folk faller til jorden (Johannes 18:6). Du kunne ha brukt makten din til å ødelegge alle fangstmennene dine og flykte, men du gjorde det som var rett i stedet. Hjelp meg å huske i kaotiske tider at du fortsatt er her, med kraft til å redde, selv om den kraften ikke ser ut til å være tilstede. Du er Gud alene. Du jobber etter planene selv når det ikke er tydelig. Led meg inn i en dypere kunnskap om din suverenitet og større håp om din styrke. Amen

BEST MOTIVATIONAL AND INSPIRATIONAL QUOTES IN ENGLISH

Best motivational and inspirational quotes in English

Best Quotes in Turkey

Iltifat Sözler

Twitter Quotes in Turkish

14 şubat sevgililer günü mesajı

108 En İyi motivasyon sözleri

150 En İyi Brian Tracy başarı sözleri

100+ En İyi Nihilizm Sözleri

100 Uchiha Madara sözleri

140 Frida Kahlo sözleri

85 cheshire kedisi sözler

140 Kevin Gates Quotes

255 en iyisi Anlamlı Sözler

ingilizce sözler

200 En iyisi Manalı Sözler

115 Doğum günü sözleri

70 uçurtma avcısı sözleri

150 Havalı sözler

126 ingilizce güzel sözler

250 Mevlana sözleri

165 Sevgiliye güzel sözler

126 ingilizce güzel sözler

66 kapak sözler

122 laf sokucu sözler

Joe Dirt sözler

Haikyuu quotes in Turkey

günaydın sözleri

En iyi Noel sözleri ve dilekleri

Best Quotes in Indonesian

115 ucapan selamat ulang tahun and Happy birthday Wishes in Indonesian

Best Quotes in German

Bibelzitate für das Leben

Wistful Quotes In German

Guten Morgen Freitag

115 Happy birthday Wishes in German

Beste Guten Morgen Bilder

Frohe Weihnachten

Die 100 besten Lil peep Zitate

100 Frohes neues jahr wünsche

Best Quotes in Norwegian

Morsomme Quotes

Best Quotes in Spanish

Buenos dias viernes

100 La Mejores Frases Chidas

100+ Madara Uchiha Frases

200+ el increible castillo vagabundo

140 Frida Kahlo frases

85 gato de alicia Frases

Best Quotes in French

100 meilleures belles positives courtes inspirantes citations

100+ Madara Uchiha Citation

200+ le château ambulant

140 Frida Kahlo citation

External References for other resources:

Motivational, Uplifting, Life and Spiritual Quotes in English, Malayalam, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, and Marathi

For Kids and Students, You will have Fun activity Worksheets like Hindi worksheets, English worksheets, Maths worksheets, Science worksheets, and EVS worksheets here in this Link.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *